Žít zdravěji znamená žít lépe.

DUTINA ÚSTNÍ

PÉČE O RTY A SLIZNICI


Dutina ústní představuje začátek našeho trávicího systému a je místem s řadou důležitých funkcí pro organismus. Je ohraničena rty, tvářemi, ústní spodinou a patrem s patrovým čípkem a obsahuje významné struktury jako jsou zuby či jazyk. Umožňuje nám rozmělnit potravu a posunout ji dál do jícnu, vnímáme díky ní chuť, podílí se na tvorbě řeči a je sídlem mnoha bakterií, které jsou jednak fyziologickou součástí dutiny ústní, jednak i tou patogenní, kterou přijímáme například špatně omytou či opracovanou potravou, špinavýma rukama atd. Zvláštní skupinou bakterií jsou potom ty, které se v ústní dutině vyskytují fyziologicky, nicméně za určitých podmínek mohou vyvolat různě závažná onemocnění, od obyčejného zubního kamene až po závažné endokarditidy.

Z výše zmíněných informací o dutině ústní je jasné, že ji může postihnout velká řada onemocnění, a to nejen bakteriálního či jiného mikrobiálního původu (například kvasinkového). Na řadu z nich se podíváme a řekneme si, jak o dutinu ústní pečovat, abychom tyto potíže minimalizovali.

Stavba a onemocnění dutiny ústní

Abychom problematiku lépe pochopili, začneme se základním popisem jednotlivých struktur dutiny ústní a na to navážeme onemocněními, která tuto oblast postihují. Zároveň si řekneme, jakými způsoby se mnohým problémům vyhnout či je minimalizovat.

1)       RTY

Jak již bylo zmíněno, dutinu ústní ohraničují rty. Ty ve skutečnosti představují poměrně velkou strukturu, která je z většiny kryta kůží, a výrazná rtová červeň tvoří jen menší část vlastních rtů. Jsou tvořeny kruhovitým svalem, který je z vnitřní strany rtu kryt sliznicí se žlázkami, z vnější strany tenkou kůží se žlázkami a s chloupky a v oblasti červeně rtů je pouze tenká vrstva buněk bez žlaz, za to s velkým množstvím cév a nervů.

Co se týče onemocnění rtů, většinu problémů pozorujeme právě na oné červeni, která nás také díky bohaté inervaci nejvíce bolí. Setkat se můžeme například se změnou barvy rtů.  Bledé rty bývají při anémii, tedy nedostatku červeného krevního barviva, které přenáší kyslík. Její možnou příčinou může být nedostatek železa či vitaminů B9 a B12, nicméně příčina může být i jiná. S namodralými rty se potom setkáváme při nedostatečném okysličení, což může být projevem plicních a srdečních chorob. Mnohem více nás však trápí otoky rtů, prasklé koutky z nedostatku vitaminu B2 či železa, různé trhlinky, vředy či puchýře, hlavně ty zánětlivé způsobené virem Herpes simplex. Suché a rozpraskané rty nás trápí při dehydrataci.

Co se tedy týče prevence onemocnění rtů, na prvním místě je jistě důsledná hygiena, a to jak ústní, tak i dostatečná hygiena v rámci mytí rukou. Důsledně omývat bychom měli i potraviny, které konzumujeme za syrového stavu, jako je ovoce a zelenina. Dále je nutný dostatečný pitný režim a přísun vitaminů, což vám pomohou zajistit i vitaminové přípravky od Vianutry, například FOR MAN, FOR WOMAN či BEAUTY CARE.

2)       SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ

Samotné nitro dutiny ústní je opět tvořeno svalovinou krytou sliznicí, jejíž funkcí je mechanická ochrana, bariéra proti mikroorganismům a toxinům a imunologická obrana. Jsou do ní zavzaty malé slinné žlázky a vývody velkých slinných žlaz, čímž napomáhá trávení. Sami na sobě jste si jistě všimli, že sliznice na různých místech dutiny ústní vypadá trošku jinak, a má to své opodstatnění. Na místech, která jsou značně mechanicky namáhána, jako je například tvrdé patro či dásně, je sliznice velmi odolná a rohovějící. Místa, která jsou dobře pohyblivá a měkká, obsahují řídké podslizniční vazivo a sliznice nerohoví. Specializovaná sliznice je potom na jazyku, do které jsou zavzaty chuťové pohárky.

Obsahem dutiny ústní je mnoho jiných orgánů, jak jsou zuby, jazyk či mandle. Onemocněním těchto struktur se budeme věnovat v příštím článku, dnes si zmíníme pouze ta, která postihují přímo sliznici. Setkat se můžeme se zvýšenou suchostí při xerostomii, kterou mohou způsobovat hormonální změny, kouření či dehydratace. Na sliznici se mohou objevit bílé skvrny zvané soor u kvasinkové infekce, případně grafitové skvrny u Addisonovy choroby. Ne přímo ze sliznice, ale z celé dutiny ústní můžeme zaznamenat zápach. Jeho původ může být přímo v dutině ústní, například kvůli nedostatečné hygieně či po požití výrazného jídla. Jeho původ však může pocházet i ze žaludku či jater, případně při onemocnění diabetes mellitus (cukrovka) pociťujeme z nemocného acetonový zápach.

Z výše uvedeného si sami odvodíme, že jako prevence slouží dostatečná ústní hygiena, nicméně sliznici postihují i kondice související s jinými onemocněními, která lokálně ovlivnit nemůžeme. Při problémech s ústní sliznicí nám však může pomoci MIOLITE® by MARTA FENYOkterý zmírňuje bolest v ústní dutině a působí preventivně proti infekci a zánětu. Blíže se mu budeme věnovat v dalším článku společně se zbytkem těch nejvýznamnějších onemocnění postihujících dutinu ústní.