Žít zdravěji znamená žít lépe.

KOLAGEN

JEHO PŘIROZENÁ FUNKCE A VÝZNAM V DOPLŇCÍCH STRAVY


Kolagen je hojně zastoupená bílkovina našeho organismu (až 30 % všech bílkovin) s významnou stavební funkcí. Najdeme ji jednak v pojivové tkáni, tedy v chrupavkách, vazech, šlachách a kostech, jednak v kůži. Není však kolagen jako kolagen – rozeznáváme totiž asi 30 různých typů, každý s mírně odlišnou strukturou a tedy i výskytem a funkcí. Nejvíce zastoupené jsou kolagen typu I až V.

Naše tělo si dokáže kolagen samo syntetizovat a potřebuje k tomu dostatek energie, aminokyselin (zejména prolinu a lysinu), vitaminu C a samozřejmě patřičné enzymy. Jako je tomu u všech poruch v organismu, naše tělo může trpět nedostatkem i nadbytečnou tvorbou kolagenu. V případě nedostatku můžeme zmínit námořnickou nemoc kurděje provázenou krvácením z dásní a vypadáváním zubů, v případě nadbytku je známá například sklerodermie. Nadbytek kolagenu dále nacházíme u různých patologických procesů, kdy dochází k přestavbě normální struktury orgánů = k takzvané fibrotizaci. Tak jako u všeho je tedy i u kolagenu nutná rovnováha mezi tvorbou a odbouráváním kolagenu, dobré je však zmínit, že s přibývajícím věkem syntéza kolagenu organismem klesá.

Metabolismus bílkovin a princip fungování kolagenových doplňků

Abychom dobře pochopili význam kolagenu v potravinových doplňcích, je nutné chápat, jak tělo zpracovává bílkoviny (proteiny). Jsou to velké molekuly, které se skládají z menších struktur, takzvaných aminokyselin. Aminokyseliny si tedy můžeme představit jako jakési korálky, které navlékáme na provázek a tím tvoříme větší struktury. Pokud spojíme takovýchto korálek do stovky, jedná se o menší struktury zvané peptidy, pokud je aminokyselin více jak sto, už hovoříme o molekule proteinu. Takováto struktura má ještě své specifické prostorové uspořádání, které je zodpovědné za funkci bílkoviny. Příkladem prostorového uspořádání může být třeba klubíčko, šroubovice nebo různá vlákna, jako je tomu u kolagenu.

Prostorové uspořádání bílkovin je extrémně citlivé na jakékoliv změny prostředí – tedy výkyvy kyselosti (pH), teploty atd. I malá změna tak může vyvolat nevratné poškození struktury a narušení funkce – buď bílkovina svou funkci změní nebo ji úplně ztratí. V malém množství případů může zůstat funkce neovlivněna.

Výše tedy byla zmíněna tvorba bílkovin, nyní se podíváme na odbourávání bílkovin, které probíhá například po jejich konzumaci. Jedná se vlastně o opačný proces, kdy velkou molekulu rozkládáme zpětně na jednotlivé aminokyseliny. Ty pak tělo používá jako zdroj pro syntézu proteinů, které aktuálně potřebuje. A jedním z těchto proteinů může být právě kolagen. Pokud jste tedy pochopili, jak funguje tvorba a odbourávání bílkovin, je vám už jasný princip fungování kolagenu. Při požití takového doplňku stravy jej tělo rozloží na jednotlivé aminokyseliny a kolagen si z něj vytvoří pouze v případě, že ho má nedostatek. Pokud tělu kolagen nechybí, využije tyto aminokyseliny pro tvorbu jiných potřebných proteinů.


  Kolagenové doplňky stravy – ano či ne?

Je jasné, že po přečtení výše zmíněného tápete, jestli má užívání kolagenových doplňků vůbec smysl. Narovinu – u mladých, zdravých a dostatečně se stravujících lidí spíše ne. Nicméně u sportovců, kteří významně zatěžují pohybový aparát, u starších lidí, u lidí s nedostatečnou pružností kůže a samozřejmě u jedinců s prokázanou sníženou tvorbou kolagenu, je suplementace na místě, protože běžná strava nemusí doplnit veškeré aminokyseliny v dostatečném množství. Nezbytný je ale také příjem vitaminu C.

Zdrojem kolagenu jsou zejména ryby, hovězí dobytek a prasata. V našich produktech používáme hovězí kolagen. Ten obsahuje zejména kolagen I. a II. typu. Je nejvýhodnější, protože kromě pokožky dobře působí také na šlachy a vaziva.

VIANUTRA nabízí kolagen v následujících doplňcích:

 FOR MAN – multivitaminový a multiminerálový doplněk stravy pro muže obohacený o další látky

FOR WOMAN - multivitaminový a multiminerálový doplněk stravy pro ženy obohacený o další látky

HAPPY KIDS - multivitaminový a multiminerálový doplněk stravy pro děti obohacený o další látky

FLEX CARE – doplněk stravy pro podporu pohybového systému

BEAUTY CARE – doplněk stravy pro posílení vlasů, nehtů a kůže